NEWS

“We learned to be successful with a ball at our feet”.
“Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you are willing to do. Your attitude determines how well you do it”.

Status Pro Sport is een full service managementbureau voor voetballers, clubs, trainers, esporters, ondersteunende specialisten en sterke merken. Onze belangrijkste taak is het adequaat behartigen van de belangen van onze cliënten om hen sportief en commercieel gezien te verbinden aan de beste organisaties.