Status Pro Sport

NEWSFouzi Mesaoudi nieuwe ambassadeur Stichting Ouders voor Ouders

Fouzi Mesaoudi nieuwe ambassadeur Stichting Ouders voor Ouders

Fouzi Mesaoudi heeft zich als ambassadeur verbonden aan Stichting Ouders voor Ouders. Dit is een stichting voor en door ouders met een zorgenkind in de leeftijd van 0 tot 18+. Een zorgenkind kan met uiteenlopende aandoeningen of stoornissen kampen. Denk aan Autisme-ASS, ADHD, PDD-NOS, ODD-CD, Syndroom van Down of psychische stoornissen. Dit betekent overigens niet dat je over een diagnose hoeft te beschikken om bij deze stichting aan te komen schuiven. Ook grootouders met een zorgenkleinkind en vaker bepaalde taken overnemen zijn van harte welkom.

Mesaoudi voelt zich verbonden tot de missie van de stichting, omdat hij zelf heeft ervaren wat de impact is van een zorgenkind voor hem als vader, zijn gezin en naasten. Zijn motto is dan ook ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Balans is de sleutel tot geluk en liefde.’ Mesaoudi geeft ook aan dat hij vanuit zijn rol mensen wil inspireren en verbinden om tot balans te komen.

Suzy Kuypers, eigenaar van SUZ | Samen Uniek Zorgen, is ouder van een zorgenkind en de initiatiefneemster van Stichting Ouders voor Ouders:

“Ondanks dat ik al jaren in het doolhof van ‘zorg(en)land’ rondloop, vind ik het nog altijd fijn om mijn eigen ervaringen met andere ouders te kunnen delen en ook zelf nieuwe kennis en informatie te mogen ontvangen. Wij willen met Stichting Ouders voor Ouders een zo groot mogelijk en een voor iedereen toegankelijk netwerk creëren waar ouders van zorgkinderen en organisaties met elkaar verbonden zijn. Tijdens oudergroepen, workshops, trainingen en het spreekuur vinden ouders (h)erkenning en voelen ze zich gehoord; dat geeft hun kracht en zelfvertrouwen een flinke boost. Daarnaast geven we tips om de weg te vinden in het doolhof aan regelingen en voorzieningen.”

In de komende periode zullen er diverse online en – wanneer de mogelijkheden dit toelaten – ook fysieke initiatieven plaatsvinden om de Stichting Ouders voor Ouders en de betrokkenen te ondersteunen. Voetbal zal hier vanuit de functie van Mesaoudi als trainer bij Sparta Rotterdam vaak een rol spelen om mensen te verbinden.

Meer informatie volgt op onze kanalen! Wilt u nu de stichting al steunen? Klik dan op de volgende link:

DONATIE STICHTING OUDERS VOOR OUDERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Status Pro Sport is een full service managementbureau voor voetballers, clubs, trainers, esporters, ondersteunende specialisten en sterke merken. Onze belangrijkste taak is het adequaat behartigen van de belangen van onze cliënten om hen sportief en commercieel gezien te verbinden aan de beste organisaties.